Monthly Archives: Leden 2015

informace o vyprave 17.1.

Informace o v?prav? 17.1.2015

Sraz : 9:00 na kone?n? tramvaje Divok? ??rka

N?vrat : 16:30 kone?n? tramvaje Divok? ??rka

C?l : Horn? ??rka

Proto?e je p?edpov?? nic moc, budeme bl?zko kdyby bylo moc o?klivo abychom mohli ut?ct do klubovny. Jinak pokud to bude mo?n? z?staneme venku cel? den. Proto se pros?m v?ichni dostate?n? oble?te, ov?em tak, aby jste se mohli po??dn? pohybovat, nebo? pohyb je samoz?ejm? nejlep?? obranou proti chladu.

Vybaven?: tepl? oble?en? a obuv, ?epice a rukavice, ??tek, z?pisn?k a tu?ka, 10 pap?rov?ch koul?, uzlova?ka, baterka, j?dlo a pit? na cel? den.

P??padn? dotazy r?d zodpov?m na tel. 776 689 789.

D?le bych cht?l po??dat ty, kdo nedodali formul?? k registraci aby tak u?inili p??padn? alespo? elektronicky na  Potebuji 15.1. vyplnit vkaz. Dkuji

Dalibor Bambas