Hola hej, důležité dokumenty k táboru 2016.

 

Táborová knížka. – Základní informace
Souhlas rodičů. – Souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu, musejí podepsat OBA rodiče
Přihláška na tábor.
Potvrzení o zdravotním stavu. – Vyplňuje doktor, možno použít i potvrzení ze ŠvP, ale musí být uvedeno, že je schopen stanového tábora.
Bezinfekčnost. – Vyplňují rodiče v den odjezdu na tábor

Stahujte, vyplňujte a posílejte případně elektronicky, papírově se bude vybírat až při odjezdu.

Napsat komentář